top of page
Gartner-& anlægsarbejde
Ejendomsservice
Cardea biler 1
Vores medarbejdere er i fuld gang med opgaven
Cardea biler 2
Cardea_-_starten_på_en_ny_spændende_dag
Cardea bilerne er nemme at kende
Klar til nye opgaver
Cardea vi har udstyret i orden
Ring til os vi er klare til at rykke ud
Cardea bil klar til en ny arbejdsdag
Så_er_der_medarbejder_hygge

Historie

Cardea har gennem årene, udviklet sig fra at være en virksomhed der udelukkende tilbød trappevask og renholdelse af udendørsarealer, til i dag at have et stort set ubegrænset udbud af ydelser indenfor ejendomsservice og komplet vicevært service. Vi tilbyder derudover ydelser indenfor skadesservice, specialopgaver som f.eks. graffiti afrensning samt erhvervsrengøring. Langt størstedelen af opgaverne, udføres af vores egne dygtige Cardea folk. En mindre del, løses af vores tætte samarbejdspartnere indenfor fagområder som vi ikke har ’in-house’, f.eks murer, VVS og El.
 

Udover vores afdeling for klassisk ejendomsservice, har Cardea i dag en afdeling for gartner- og anlægsarbejde, der udfører alt indenfor grøn vedligehold, beplantning, træfældning, beskæring, anlæg af fliser og sten, rullegræs, udgravninger, anlæg af cykelparkering samt en hel masse mere. Vores gartner og anlægs afdeling er vokset år efter år og håndterer i dag, en række store offentlige institutioner, samt private virksomheder og boligforeninger.
 

Som med gartner og anlægs afdelingen, har Cardea med tiden opbygget en afdeling for Malerarbejde og andet håndværk og i særdeleshed malerarbejde, hvor vi i dag håndterer en række opgaver både for vores eksisterende kunder, såvel som ad hoc opgaver for nye kunder. Det er alt malerarbejde indenfor renovering af flyttelejligheder, nybyggeri, maling af facader samt generel vedligeholdelse af boliger, kontormiljøer og ejendomme. Samspillet mellem disse afdeling betyder at Cardea i dag og ganske ofte, tilbyder tværfaglige ydelser til vores kunder og da vores værdier og kvalitetssikring går på tværs af hele virksomheden, vil vanlig standard også følge med fra den ene afdeling til den anden.

“Vi er en moderne virksomhed i en klassisk branche. Kunden er naturligvis altid i centrum, og vi lægger ære i at holde vores aftaler og være gennemskuelige i vores priser. Ring idag for en snak." 

Kim F Petersen, 
Direktør, Cardea ApS

Værdier

Noget der aldrig kommer til forhandling er vores værdier. De er helt grundlæggende for hvordan vi møder vores kunder og samarbejdspartnere. Vores værdier er til enhver tid udgangspunktet når vi tager imod opgaver og indgår aftaler.

 

Ud af vores værdisæt, vil vi fremhæve følgende:

 

  • Kvalitet. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten i vores arbejde og ej heller kvaliteten af vores medarbejdere, som løbende bliver uddannet og får udviklet deres kompetencer

 

  • Ansvarlighed. Vi tager ansvar for de aftaler vi indgår, de opgaver vi bliver sat til at udføre og er aldrig ligeglade.

 

  • Ærlighed. Vi lægger stor vægt på at være ærlige overfor vores kunder og samarbejdspartnere. Vi er gennemskuelige med vores priser, kompetencer og leveringstider.

 

  • Opmærksomhed. Vi har altid vores opmærksomhed rettet mod vores kunders behov. Vi reagerer prompte på opgaver der ønskes udført og vi gør også altid opmærksom på ting vi opdager undervejs, som der bør reageres på. Også selvom det ikke er indenfor vores ansvarsområde. Vi ser os selv som sparringspartner og rådgiver for vores kunder.

Om Cardea

bottom of page