Facility Services for det 21. århundrede

Græsslåning
Hækkeklipning
Flisebelægning
Beplantning
Beskæring/træfældning
Ukrudtsbekæmpelse
Gartner- & anlægsarbejde
Malerarbejder & håndværk
Ejendomsservice
Reparationer
Facademaling
Klargøring af
flyttelejligheder
Bolig renovation
Vedligeholdelse
Trappevask
Rengøring
Viceværtservice
Affaldshåndtering
Vinduespolering
Snerydning/saltning