Udgravning til sti

Efter nøje opmålinger, er der gravet ud og klargjort til at lave bund af stabilgrus