top of page
Facader
Facader.
Grundighed i højsæde.

 

Maling af facader er normalt noget, der udføres med lange tidsintervaller. Det er derfor helt kritisk for holdbarheden, at arbejdet udføres ekstra grundigt og med fokus på afvaskning og klargøring af områderne. Ellers holder det ikke, som det skal. Vores specialister i facademaling kan også stå for hedvandsafrensning, murerreparationer, anti-graffiti behandlinger m.v.

Flyttelejligheder.
God planlægning og effektivt arbejde sparer penge.

 

Efter fraflytning af lejede lejligheder males lejemålet enten for udlejer eller for lejers regning. Vi planlægger vores arbejde og sørger for, at resourcerne er til stede på de rigtige tidspunkter. Det sikrer en hurtig færdiggørelse og derfor hurtig genudlejning. Det sparer udlejer penge.

Flyttelejligheder
Vores afdeling for Maling & Vedligeholdelse udfører alt fra små malereparationer, facademaling, intern vedligeholdelse og til renovation af hele boliger.  

Maling & Vedligeholdelse

Vi koordinerer arbejdet med andre håndværkere
Vi koordinerer arbejdet med andre håndværkere.

 

I forbindlese med nybyggeri eller renoveringer er der typisk flere forskellige faggrupper involveret. Vi har den administrative kapacitet og erfaring til at koordinere arbejdet på tværs af de forskellige håndværkere. Det betyder, at tingene bliver udført i den rigtige rækkefølge og uden spildtid. For ejer/bygherre betyder det at projektet færdiggøres til tiden og indenfor det aftalte budget.    

Vedligeholdelse.

 

Vi udfører arbejde for ejendomsselskaber, boligforeninger, ejerforeningner mv  og private i form af intern vedligeholdelse såsom gulvslibning, terrazzorengøring/slibning, mindre tømrer- og snedker opgaver samt maleropgaver.

Vedligeholdelse
bottom of page